Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

suprajs
3021 5a11 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawolalabym wolalabym
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawolalabym wolalabym
suprajs
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viawolalabym wolalabym
suprajs
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viawolalabym wolalabym
suprajs
0127 bbd6 500
Beckett
suprajs
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Reposted fromnewnightmare newnightmare viawolalabym wolalabym
suprajs
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viawolalabym wolalabym
suprajs
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viawolalabym wolalabym
suprajs
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawolalabym wolalabym
4126 f7ac

This is too damn accurate

Reposted frommyry myry viawolalabym wolalabym
8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viawolalabym wolalabym
suprajs
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
suprajs
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viawolalabym wolalabym
suprajs
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawolalabym wolalabym
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawolalabym wolalabym
suprajs
5279 bec7
Reposted fromsarazation sarazation

April 12 2017

suprajs
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie
6658 9822 500
5496 47a8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
suprajs

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl