Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

5496 47a8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
suprajs

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3283 f06d 500

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

suprajs
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viayourhabit yourhabit
suprajs
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
suprajs
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix vianothingwrong nothingwrong

April 08 2017

suprajs
jestmiterazprzeraźliwiesmutno.
suprajs
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viascorpix scorpix

April 07 2017

suprajs
9079 101c
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaolakocie olakocie
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
suprajs
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaxmonroex xmonroex

April 06 2017

suprajs
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianothingwrong nothingwrong

April 05 2017

suprajs
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viayourhabit yourhabit
suprajs
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 03 2017

suprajs
Dobry Boże, ten głos mógłby ogrzać mnie w najzimniejszy dzień roku.
— Molly McAdams - Wybieram Ciebie
suprajs
suprajs
1229 44c7 500
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromforhwon forhwon viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
suprajs
6649 9fcf
szaleję bez Ciebie ..
Reposted fromjethra jethra viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
suprajs
3852 1e27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl